21 Jul 2012

Syiling Kesultanan Melayu : Katun Johor

Katun Johor

SS30 (Katalog Saran Singh)

Komposisi syiling Kesultanan Melayu Johor ini ialah timah (50Sn) dan beratnya ialah 1.71 gram.
Diameternya pula ialah  18-20 mm.

Bahagian hadapan (Observe)
Di bahagian hadapan (Observe),hanya kelihatan huruf sod (ص),ra (ر),wau (و) dan fa (ڧ).
Di bahagian hadapan (Observe),tertulis 'Haza al-Masruf' yang membawa maksud 'Ini duit kecil'.
Bahagian belakang (Reverse)
Di bahagian belakang,hanya kelihatan huruf Alif (ا) dan Ra ( ر ) sahaja. 
Bahagian belakang (Reverse),tertulis 'Dar al-Johora' yang bermaksud 'Negeri Johor'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...